Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn Ứng dụng phần mềm soạn thảo LaTex trong trình bày công trình nghiên cứu khoa học. Anh/Chị học viên sau đại học có nhu cầu ghi danh vui lòng đăng ký trực tiếp với Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ theo hướng dẫn trong thông báo chi tiết đính kèm bên dưới:

Thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn Ứng dụng phần mềm soạn thảo LaTex trong trình bày công trình nghiên cứu khoa học của Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ