Trường Đại học Khoa hộc Tự nhiên thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 (sau phúc khảo) như sau:

Danh sách trúng tuyển cao học sau phúc khảo (file đính kèm)