Môn Di truyền vi sinh vật trong y học của lớp cao học ngành Di truyền học, khóa năm 2019, sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 28/12/2019 (sáng thứ Bảy).

Lý do: Giảng viên đi công tác

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học kế tiếp