THÔNG BÁO

Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo từ Phòng TCHC, trường ĐH KHTN về việc nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 theo Công văn đính kèm.

Trân trọng.