ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 4 chương trình cao học khóa năm 2018

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

Học viên cao học khóa năm 2018 đóng học phí đợt 4 từ ngày 24 – 26/12/2019. Mức thu như sau:

– Học phí chính qui: 7.950.000đ/ 1 học viên

  • – Học phí học trả nợ, học cải thiện (nếu có): 557.000đ/ 1 tín chỉ 

Học viên đóng học phí theo hai hình thức:

1. Tiền mặt: học viên đến tại phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH KHTN để nộp học phí.

2. Đóng qua ngân hàng: học viên đóng học phí qua ngân hàng theo hướng dẫn dưới đây

– Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại Trường (CS 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5) hoặc qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– Học viên có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, học viên cung cấp “mã số học viên” và tên trường “ĐH KHTN” cho nhân viên ngân hàng

– Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính gửi về địa chỉ email mà học viên đã cung cấp.

– Học viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

Học viên có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết giao đề tài cũng như các chế độ học vụ liên quan.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh