Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật như sau:

  • Ngày thi: 18g00 ngày 12/12/2019 (thứ Năm)
  • Phòng thi: F303
  • Lưu ý: học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ và phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ giấy phép lái xe)