ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc triệu tập nhập học nghiên cứu sinh khóa năm 2019 (đợt 1, đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo triệu tập nhập học đối với nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển khóa năm 2019 (đợt 1 và đợt 2) theo kế hoạch như sau:

1. Sinh hoạt đầu khóa đối với NCS trúng tuyển năm 2019 đợt 1 và đợt 2:

    • Khai giảng và sinh hoạt học vụ: vào lúc 8g00 ngày 05/12/2019 tại giảng đường I, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ P4, Q5, HCM
    • Sinh hoạt chuyên môn: 9g30 ngày 05/12/2019 tại bộ môn phụ trách ngành đào tạo.

2. Đối với NCS trúng tuyển năm 2019- đợt 2:

2.1. Thời gian nộp hồ sơ nhập học đối với NCS trúng tuyển đợt 2:  ngày 05/12/2019

+ Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Hồ sơ gồm

– Đơn đăng ký nhập học, có dán ảnh vào đơn (Mẫu)

– 01 ảnh 3 * 4 (làm thẻ NCS), ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh sau hình

2.2. Học phí năm thứ 1:  Mức thu: 26.500.000đ/NCS; đóng trong 2 đợt:

– Đợt 1 (đóng vào ngày 05/12/2019 hoặc 13/12/2019): 13.250.000đ

– Đợt 2 (đóng vào ngày 05/3/2020): 13.250.000đ

2.3. Quyết định công nhận NCS:

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 20/12/2019 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)

NCS phải có trách nhiệm lưu giữ quyết định đến ngày làm thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ.

3. Đối với NCS trúng tuyển năm 2019- đợt 1:

Nộp học phí đợt 2 vào ngày 05/12/2019, số tiền: 13.250.000đ

 

HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh