ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. VÕ QUỐC KHƯƠNG, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62440119, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo một số hạt nano vàng, bạc với chất bảo vệ là polyme sinh học định hướng ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 18/12/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM