ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. NGUYỄN NHẬT KIM NGÂN, chuyên ngành Vật lý địa cầu – 62440111, với đề tài “Ứng dụng phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh trong khảo sát địa vật lý tầng nông” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g30 ngày 28/12/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM