ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. VŨ ĐẶNG HẠ QUYÊN, chuyên ngành Công nghệ sinh học – 62420201, với đề tài “Xây dựng các chỉ thị phân tử ứng dụng trong nghiên cứu đa dạng sinh học và di truyền quần thể cá tại Đồng bằng sông Cửu Long” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 07/12/2019, tại phòng I.12, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM