ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. DƯƠNG THỊ THANH TRÚC, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme a-glucosidase của một số cây thuốc ở Phú Yên và Đồng Nai buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 13g30 ngày 25/11/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM