ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và phân tử – 62 44 01 19, với đề tài “Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs) từ linker đa nhóm chứcvào lúc 14g, ngày 22/11/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.