ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

  1. NCS. NGUYỄN THỊ LỆ THỦY, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một loài thuộc chi Lumnitzera (họ Bàng, Combretaceae) và hai loài thuộc chi Bruguiera (họ Đước, Rhizophoraceae) mọc ở rừng ngập mặn Cần Giờ -TP.HCM” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 09/11/2019, tại phòng I. 12, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  2. NCS. DƯƠNG THANH PHONG, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Ma trận ngẫu nhiên Beta và ứng dụng” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 27/11/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM