ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 142/SĐH
TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
Chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ
Kỳ thi ngày 22/9/2019

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ, kỳ thi ngày 22/9/2019:

1/ Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh chương trình thạc sĩ tại ĐHQG-HCM khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 80/160 điểm

2/ Kết quả thi (đính kèm danh sách)

3/ Nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp: Học viên khóa năm 2015, 2016 đã bảo vệ luận văn thạc sĩ và đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 22/9/2019 sẽ nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp thạc sĩ tại phòng ĐT SĐH từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019

4/ Phúc khảo điểm thi:

Học viên đăng ký phúc khảo điểm thi (Đọc-Nghe-Viết) từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019.

Mẫu đơn: đính kèm

Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/ bài

5/ Kỳ thi ngày 17/11/2019

Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên các khóa tuyển sinh từ năm 2015 đến khóa năm 2017 và học viên khóa năm 2018 đã học lớp Anh văn đợt tháng 8/2019 vào ngày 17/11/2019.

Học viên đăng ký dự thi tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 16/10/2019 đến 31/10/2019 (giờ hành chánh).

Xem chi tiết thông báo tại website: sdh.hcmus.edu.vn

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)
Đặng Thị Phương Thảo