Lớp ôn tập môn Tin học cơ sở và Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin sẽ nghỉ học 1 buổi tối thứ Tư, ngày 09/10/2019.

Lịch học bù: 13g30 thứ Bảy, ngày 12/10/2019, phòng F305