Thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ về việc mở các lớp luyện thi cấp tốc chứng chỉ VNU-EPT (file đính kèm)