Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết, đợt thi tháng 12/2019 như sau:

  • Ngày thi: Chủ nhật, ngày 15/12/2019
  • Thời gian đăng ký: 21/11/2019 đến 28/11/2019