TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

            Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM  thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2019 như sau:

  1. Danh sách thí sinh dự tuyển (Đính kèm)

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự phỏng vấn.

Stt Khoa Thời gian phỏng vấn Địa điểm
1. Khoa Công nghệ thông tin 13 giờ 30, 09/10/2019 Phòng I.82 và I.43
(xem danh sách)
2. Toán – Tin học: –   Toán Giải tích, Đại số lý thuyết số: 13 giờ 30, 09/10/2019, Phòng F.210

–   LT xác suất thống kê, Toán Ứng dụng, Giáo dục toán học: 9 giờ 00, 09/10/2019, Phòng F.013

 

 

 

3. Khoa Hóa 13 giờ 30, 09/10/2019 I.59A
4. Khoa Sinh 13 giờ 30, 09/10/2019 Phòng I.12
5. Khoa Vật lý – VLKT 8 giờ 30, 09/10/2019 VP Khoa Vật lý
6. Khoa Môi trường 8 giờ 00, 09/10/2019 Khoa Môi trường
7. Khoa Điện tử – Viễn thông 9 giờ 00, 09/10/2019 Phòng E.101
8. Khoa Địa chất 9 giờ 00, 09/10/2019 VP Khoa Địa chất
  1. Các tiêu chí phỏng vấn:
  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu, Kỹ năng viết
  • Khả năng làm việc theo nhóm, Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn). Khả năng phân tích vấn đề
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo