ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. NGUYỄN MINH CẦN, chuyên ngành Công nghệ sinh học – 62420201, với đề tài “Nghiên cứu xây dựng dữ liệu khoa học về hoạt tính làm lành vết thương của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bời đồng bào  K’Ho tại Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 31/10/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM