Lớp ôn tập môn Toán cơ bản (phần Đại số) sẽ tạm nghỉ vào sáng Chủ nhật, ngày 29/09/2019. Hai buổi học còn lại sẽ học vào các buổi sáng chủ nhật, ngày 06/10/2019 và 13/10/2019