Lớp cao học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (môn chung các ngành thuộc Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học) sẽ nghỉ học 1 buổi sáng thứ Sáu, ngày 27/9/2019.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.