Thông báo học bổng NAGAO tại VN năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng NAGAO từ phòng QHĐN, trường ĐH KHTN như sau:

1. Giới thiệu chương trình 
NEF là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989 với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Quỹ NEF thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên các trường đại học, những người đang theo học các chương trình liên quan đến bảo tồn thiên nhiên cũng như sẽ làm việc trong lĩnh vực này trong tương lai. Chương trình hướng đến hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu của mình về bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các khoa học trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững.
 
2. Số lượng: 40 suất (toàn Việt Nam)
3. Đối tượng nhận học bổng:
− Là công dân Việt Nam;
− Là học viên cao học xuất sắc đang học năm thứ nhất (chương trình 2 năm) hoặc học viên năm thứ thứ hai (chương trình 3 năm) tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam, thuộc các ngành sinh học, lâm nghiệp, nông nghiệp, các khoa học trái đất và môi trường;
− Là học viên cao học có đề tài nghiên cứu về quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, khoa học môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững, đặc biệt ưu tiên cho những ứng viên có nghiên cứu ngoài thực địa.
Những ứng viên dân tộc ít người hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ được ưu tiên, xem xét.
4. Hồ sơ xin học bổng:
− Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt) theo mẫu.
− Bảng điểm các môn học/học phần (đối với học viên năm thứ hai) hoặc điểm thi tuyển đầu vào (đối với học viên mới được tuyển) có xác nhận của cơ sở đào tạo với chữ ký và con dấu; Bảng điểm bao gồm môn học/học phần đã có điểm và các môn/học phần đã học nhưng chưa có điểm (trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở đào tạo).
− Thư giới thiệu (tiếng Anh)
5. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 31/10/2019 (thứ năm).
Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong Công văn đính kèm.
Link download các mẫu đơn xin học bổng: https://tinyurl.com/Nagao2019-2020
Trân trọng