PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Xác suất thống kê (môn Cơ sở ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học) sẽ nghỉ học 1 buổi sáng thứ Bảy, ngày 21/9/2019. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.