Thông báo giờ thi 2 kỹ năng tiếng Anh Nói – Viết ngày 29/9/2019 (file đính kèm)