Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học bổ túc kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học lệch ngành dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin như sau:

  • Môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Ngày bắt đầu: 12/10/2019
  • Lịch học trong tuần: sáng thứ Bảy (7g30 – 11g10)
  • Giảng viên: ThS. Văn Chí Nam

(học cùng với sinh viên đại học)

Học viên cao học/ thí sinh dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và ngành hệ thống thông tin, thuộc đối tượng cần học bổ túc kiến thức, đăng ký môn học tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2019.