Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học của lớp ôn tập môn Toán thống kê sinh học như sau:

  • Thứ Bảy: (8g00 – 11g00): phòng F305
  • Chủ nhật (8g00 – 11g00): phòng F304

(áp dụng từ ngày 14/9/2019)