Môn Khai thác dữ liệu lớn của lớp cao học ngành Khoa học máy tính khóa 28/2018 sẽ nghỉ học 1 buổi thứ Sáu, ngày 13/9/2019.

Lý do: giảng viên đi công tác.
Lịch học bù: 18g00, thứ Năm, ngày 12/9/2019, tại phòng F303.