TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1124/TB-HĐTS
TP.HCM, ngày 03  tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển thẳng trình độ thạc sĩ năm 2019 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

1/ Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

 • Người nước ngoài;
 • Người tốt nghiệp đại học các chương trình chất lượng cao PFIEV;
 • Người tốt đại học các chương trình đã được kiểm định ABET còn trong thời gian hiệu lực;
 • Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG; Chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); người tốt nghiệp đại học từ các chương trình đã được kiểm định AUN-QA còn trong thời gian hiệu lực có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); người tốt nghiệp đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10). Thời gian xét tuyển các trường hợp này là 12 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
 • Các chương trình đặc biệt theo đề án được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ theo như qui định mục 2. Nếu ứng viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ thì được đăng ký thi ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tháng 10/2019.

2/ Qui định điều kiện xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

d) Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do 1 trong 10 đơn vị đã được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cấp chứng chỉ gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG HN; Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm-HCM; Trung tâm SEAMEO; ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội; Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Cần Thơ. Các chứng chỉ phải còn thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi;

e) Có 1 trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ quy định dưới đây, còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau:

e.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

IELTS(*)

TOEFL
(ETS cấp)
TOEIC
(L-R)
Cambridge Exam BEC BULATS

VNU-EPT(**)

4.5

PBT/ITP:450
CBT: 133
iBT: 45
450 Preliminary
PET
Business Preliminary 40

201

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp
(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

e.2. Một số tiếng khác:

tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung

tiếng  Nhật

TRKI 1 DELF B1
TCF niveau B1
B1
ZD
HSK cấp độ 3

JLPT  N4

 

3/ Danh mục ngành tuyển sinh sau đại học

4/ Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ (mẫu đính kèm, in 1 bản)
 • Biên nhận hồ sơ xét tuyển (mẫu đính kèm, in 2 bản)
 • Bảng điểm đại học dành cho sinh viên đã tốt nghiệp (có chứng thực sao y bản chính, còn hạn 12 tháng).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời (đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học đợt tháng 9/2019) có chứng thực sao y bản chính còn hạn 12 tháng.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).
 • Giấy khen về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học … (nếu có).
 • Sơ yếu lý lịch cá nhân (có chứng thực tại địa phương hoặc cơ quan công tác, còn hạn 12 tháng).
 • Giấy khám sức khỏe (còn hạn 12 tháng).

5/ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 27/9/2019.

6/ Thời gian phỏng vấn chuyên môn: Tất cả các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển phải tham dự phỏng vấn trình độ chuyên môn. Lịch phỏng vấn sẽ được đăng tải sau ngày 27/9/2019 tại website của Phòng Đào tạo Sau đại học.

7/ Kết quả xét tuyển: kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo sau ngày 09/10/2019 tại website của Phòng Đào tạo Sau đại học (https://sdh.hcmus.edu.vn/.)

8/ Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh

 

Nơi nhận:
– Học viên
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH
(đã ký)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan