1/ Môn Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa

– Nghỉ học ngày 02/9/2019 (lễ Quốc khánh)

– Lịch học bù:

  • 13g00 – 16g00 thứ Bảy, 31/8/2019, phòng F304
  • 13g00 – 16g00 thứ Bảy, 07/9/2019, phòng E302

2/ Môn Toán cơ bản:

– Nghỉ học ngày 01/9/2019 (cả 2 buổi sáng, chiều)

– Lịch học bù: theo thời khóa biểu giảng viên thông báo trên lớp