ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày  15  tháng 8  năm 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH

Chương trình ôn thi đầu vào trình độ thạc sĩ

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề cương thi tuyển môn tiếng Anh của trường ĐH KH Tự nhiên)

1/ Đăng ký ghi danh:

Đăng ký ghi danh từ ngày 15/8/2019 đến ngày 22/8/2019, tại phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (phòng số 8 dãy B).

– Do số lượng học viên mỗi lớp có giới hạn, nên có thể kết thúc ghi danh sớm hơn thời gian qui định (Số lượng học viên: 50 học viên)

– Học viên xem xét kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký ghi danh. Nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí sau khi học viên đã đăng ký.

2/ Thời lượng môn học: 64 tiết, gồm 3 kỹ năng: Ngữ pháp- cấu trúc; Đọc; Nghe

3/ Học phí: 1.000.000đ/học viên

4/ Tài liệu ôn tập: Học viên liên hệ tại phòng ĐT SĐH vào ngày khai giảng.

5/ Thời khóa biểu:

Khóa học        : Từ 26/8/2019 – 28/9/2019 (bao gồm 1 tuần dự trữ)

Địa điểm học : Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.

– Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp

Thời khóa biểu: học viên học 4buổi/ tuần, theo lịch như sau:

Ngày khai giảng Ngữ pháp-Đọc-viết (32 tiết)

Đọc-Nghe hiểu (32 tiết)

8g00, 26/8/2019 Sáng thứ 3

(8g00– 11g15), phòng I42

 

Sáng thứ 4

(8g00– 11g15), phòng I42

 

Sáng thứ 2

(8g00– 11g15), phòng I42

 

Sáng thứ 6

(8g00– 11g15), phòng I42