ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 05 tháng 8  năm 2019

THÔNG BÁO

Về về kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2019 như sau:

Danh sách thi- Kết quả xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ Toán ứng dụng Việt Pháp 2019 (download tại đây)

 1/ Danh sách ứng viên dự tuyển (bảng 1)

2/ Kết quả xét tuyển (bảng 2)

2.1/ Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí sơ tuyển như qui định tại mục 4.3 của thông báo xét tuyển số 494/KHTN-SĐH, ngày 26/4/2019, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

– Môn ngoại ngữ: có văn bằng, chứng chỉ Anh văn trình độ tối thiểu tương đương B2.

– Điểm phỏng vấn: 7 trở lên.

2.2/ Danh sách ứng viên trúng tuyển (bảng 3)

2.3/ Danh sách ứng viên được đề nghị trúng tuyển và phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (bảng 4), các ứng viên phải nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu trình độ B2 trước ngày 12/9/2019. Sau thời hạn này các trường hợp không bổ sung chứng chỉ tiếng Anh, nhà trường sẽ hùy kết quả xét trúng tuyển.

3/ Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

– Ứng viên đã trúng tuyển (bảng 3) đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 15/8/2019 đến ngày 20/8/2019 (trong giờ hành chánh)

– Ứng viên được đề nghị trúng tuyển nhưng phải bổ sung chứng chỉ tiếng Anh (bảng 4): được tham dự các môn học bổ sung kiến thức được mở từ ngày 15/8/2019. Sau khi bổ sung chứng chỉ tiếng Anh mới đăng ký nhập học và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp.

4/ Phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp

Tổng số tiền:  7.048.000đ (tương đương 275 Euro/hv, tỉ giá có thể thay đổi tại thời điểm đóng phí), trong đó gồm:

  • 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp
  • 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp

5/ Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Kế hoạch học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo sau ngày 15/8/2019 tại trang website: https://sites.google.com/site/frenchvietnammaster2.