Thông báo lịch thi và phòng thi giữa kỳ môn Triết, khóa tháng 8/2019 (file đính kèm)