PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp Anh văn 1, chương trình ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học sẽ nghỉ học 1 buổi chiều thứ Sáu, ngày 09/8/2019.

Lý do: giảng viên đi công tác.