Thông báo mở lớp luyện thi cấp tốc TOEIC Speaking – Writing của Trung tâm Ngoại ngữ (khai giảng ngày 26/8/2019)