Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo phòng học lớp ôn tập thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học, khóa học từ 23/7/2019 đến 30/8/2019, như sau:

Lịch học trong tuần: học viên học 2 buổi/ tuần

  • Sáng thứ ba (từ 8g00 – 11g15), ngày bắt đầu: 23/7/2019
  • Chiều thứ sáu (từ 13g30 – 16g45), ngày bắt đầu 26/7/2019

Phòng học: B40.