PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Do thời gian công bố danh sách ứng viên vòng 2 của chương trình học bổng Vallet 2019 được Ban điều hành Quỹ học bổng điều chỉnh đến ngày 09/7/2019, thời hạn nhận hồ sơ gốc tại Phòng Đào tạo Sau đại học được điều chỉnh đến ngày 16g00 ngày 18/7/2019.

LƯU Ý:

  • Để đảm bảo việc chuyển hồ sơ ứng tuyển của học viên đến Ban điều hành quỹ học bổng đúng thời hạn, sau 16g00 ngày 18/7/2019 Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận thêm hồ sơ với bất kỳ lý do nào.
  • Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ học bổng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: bdh-sdh@rvn-vallet.org.