LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Di truyền học – 62 42 70 01, với đề tài “Nghiên cứu cơ chế phân tử kháng ung thư của bài thuốc Nam địa longvào lúc 13g30, ngày 24/7/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM