Quyết định về việc xét miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2019 – đợt 1 (bổ sung)