ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1/ NCS. TRƯƠNG TOÀN THỊNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Khoa học máy tính – 62480101, với đề tài “Phát triển các phương pháp chứng thực thông tin với thiết bị di độngvào lúc 14g30, ngày 01/7/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2/ NCS. NGÔ VÕ KẾ THÀNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Tổng hợp nano vàng và ứng dụng phương pháp quang khảo sát sự gắn kết với các phần tử sinh học trong cảm biến QCMvào lúc 8g30, ngày 06/7/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM