Thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ về kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng Nghe – Đọc do ETS cấp (file đính kèm)