Lịch thi kết thúc học phần cao học (file đính kèm)

Lưu ý học viên:

– Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

– Mang theo thẻ học viên cao học/ chứng minh nhân dân khi vào phòng thi