THÔNG TIN HỌC BỔNG

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông tin về học bổng ngắn hạn ITEC của chính phủ Ấn Độ, nội dung chi tiết như sau:


Tổng Lãnh Sự Ấn Độ gửi công hàm về học bổng ngắn hạn ITEC năm 2019-2020.
Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết và đường link bên dưới là danh sách các khóa học ITEC năm 2019-2020.
———————————————————————————–
Trân trọng.
Phòng ĐT SĐH