Thông báo về việc tổ chức chương trình tập huấn “Sử dụng và xuất bản Tài nguyên giáo dục mở” (file đính kèm)

Học viên cao học, ngiên cứu sinh đăng ký tham dự tập huấn theo đường link:

https://forms.gle/K2zJ4RXSrnZNxgem9

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ, email ttpcshtt@hcmus.edu.vn