THÔNG BÁO BỔ SUNG
Về việc Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019


Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo đến các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sach bổ sung (đính kèm) đến Trường dự lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ

Lịch tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

– Khoa Sinh học – CNSH, Khoa Toán – Tin học: 15g00 ngày 28/5/2019 nhận lễ phục. Lễ tốt nghiêp: 08g00 ngày 29/5/2019. Địa điểm: Giảng đường 1.

– Khoa Vật lý – VLKT, Viện JVN: 15g00 ngày 30/5/2019 nhận lễ phục. Lễ tốt nghiệp: 08g00 ngày 31/5/2019. Địa điểm: Giảng đường 1.

Các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng báo cho Phòng Đào tạo Sau đại học được biết trước ngày 27/5/2019 theo địa chỉ dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.