Trong ngày 25/5/2019 (thứ Bảy) và buổi sáng ngày 26/5/2019 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2019.

Theo thông báo của Phòng Tổ chức Hành chính (đính kèm), các phòng học, phòng thí nghiệm sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian cụ thể như sau:

– Ngày 25/5/2019 (thứ Bảy): từ 6g15 đến 17g00

– Ngày 26/5/2019 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 11g00

Các lớp cao học trong thời gian trên sẽ nghỉ học.