Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi môn Giải tích phức của lớp cao học ngành Toán giải tích khóa 28/2018 như sau:

– Ngày thi: 8g00 ngày 31/5/2019

– Phòng thi: B42

Lưu ý: học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo thẻ học viên/ chứng minh nhân dân