Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Các hệ thống phân tán của lớp cao học ngành Hệ thống thông tin khóa 28/2018 được cập nhật như sau:

– Lịch học trong tuần: tối thứ Năm (18g00 – 21g00)

– Phòng học: I33 (lầu 3, tòa nhà I)