TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh dự bị

kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019-đợt 1

1. Thời gian nhận giấy báo thi

Giấy báo thi sẽ được phát cho thí sinh tại phòng ĐT Sau đại học – Trường ĐH KHTN ngày 17/5/2019 (giờ hành chánh) và từ 6g00 – 7g00 ngày 18/5/2019. Nhà trường không gửi bưu điện giấy báo dự thi đến thí sinh. (có thể nhờ người thân nhận thay)

2. Lịch phỏng vấn xét tuyển từng ngành:

Ứng viên cần chuẩn bị bài báo cáo bằng PowerPoint

Số thí sinh dự thi đã bao gồm NCS dự bị

Stt

Tên ngành Số thí sinh dự thi Giờ Ngày

Phòng thi

1 Toán giải tích 6 8g30 20/05/2019 F207
2 Đại số và lí thuyết số 2 9g00 20/05/2019 F210
3 Toán ứng dụng 2 9g00 20/05/2019 F013
4 Quang học 3 8g30 24/05/2019 Bộ môn VLUD
5 Vật lý địa cầu 1 13g00 24/05/2019 Bộ môn VL Địa cầu
6 Hoá hữu cơ 3 8g00 22/05/2019 I.59A
7 Sinh lý học thực vật 1 8g00 22/05/2019 Bộ môn SLTV
8 Vi sinh vật  học 3 7g30 19/05/2019 Bộ môn Vi sinh
9 Công nghệ sinh học 1 13g30 18/05/2019 I.12
10 Quản lý tài nguyên và môi trường 1 9g00 23/05/2019 C15

Tất cả các buổi phỏng vấn được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. Danh sách ứng viên dự thi NCS: đính kèm

4. Danh sách học viên đăng ký dự bị tiến sĩ: đính kèm

          TP.HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2019

     CHỦ TỊCH HĐ TS SĐH

   (đã ký)

    Nguyễn Xuân Vinh