Thông báo mở lớp luyện thi cấp tốc tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết của Trung tâm Ngoại ngữ (đính kèm)