THÔNG BÁO

Về việc Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo đến các Anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách sau đến Trường dự lễ trao bằng Thạc sĩ , Tiến sĩ.

1/ Danh sách học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ (học viên đã nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp từ tháng 3/2018 đến tháng 01/2019)

2/ Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ

3/ Lịch tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ:

Stt

Khoa Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ Ngày tổ chức lễ trao bằng

Địa điểm

1 Khoa Sinh học – CNSH

Khoa Điện tử Viễn thông,

Khoa Toán – Tin học,

Khoa Địa chất học.

15 giờ 28/5/2019

Lưu ý: Các Anh Chị mang theo giấy tờ tùy thân để nhận lễ phục.

8h, ngày 29/5/2019

Giảng đường 1
2 Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Vật lý – VLKT

Viện John von Neumann,

Khoa Hóa học,

Khoa KH&CN vật liệu

Khoa Môi trường.

15 giờ 30/5/2019

Lưu ý: Các Anh Chị mang theo giấy tờ tùy thân để nhận lễ phục.

8h, ngày 31/5/2019
Giảng đường 1

 

Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, nhà Trường đề nghị tất cả các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Các Anh(Chị) đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/5/2019.

Các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng báo cho Phòng Đào tạo Sau đại học được biết trước ngày 24/5/2019 theo địa chỉ dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

 

                                                     HIỆU TRƯỞNG

                        KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                            (Đã ký)

                                                    Nguyễn Xuân Vinh